Juleseminar

Juleseminaret til Forskerforbundet ved UiA der medlemmene inviteres til faglig seminar med påfølgende oppgraderte julemiddag, er og blir en tradisjon.

Det er derfor nok en gang en glede å invitere til juleseminar 19.desember 2018 kl 1500-2130 (rundstykker fra kl 1430).
Sted: Hotel Norge (Kr.sand)
Les videre

Lønnsforhandlinger høsten 2018 ved UiA

Arbeidsgiver ved UiA og hovedsammenslutningene (UNIO, LO og YS) ved respektive fagforeninger (eksempelvis Forskerforbundet) skal nå i oktober forhandle om en lønnspott som har en økonomisk ramme på 1,9 prosent av lønnsmassen for medlemmene og de uorganiserte.Virkningstidspunktet er 1. juli 2018. Forhandlingene skal være ferdige INNEN 31.oktober. Etter dette vil det bli gitt informasjon om utfallet fra årets forhandlinger. Les videre

Meklingen i staten er i havn

Økonomisk betyr oppgjøret en økonomisk ramme på omlag 2,8 prosent, med en lik fordeling lokalt og sentralt.

– Et viktig punkt for Unio har vært å heve taket på variable tillegg som er pensjonsgivende. Her kom vi ikke helt i mål, men en økning fra 56.000 til 66.000 vil likevel bety en god del for mange av våre medlemmer, sier Aaaslestad.

I tillegg er partene enige om at arbeidet med et nytt lønnssystem i staten skal behandles i en arbeidsgruppe i forkant av mellomoppgjøret i 2019.

Foreløpig protokoll finner du her

Nei til kontorlandsskap i høyere utdanning

Om du vil, kan du signere oppropet: Nei til kontorlandsskap i høyere utdanning

Klikk her: Signere oppropet

Regjeringen bestemte i 2015 at arealet per ansatt i framtidige statlige byggeprosjekter ikke skulle overstige 23 kvadratmeter. Som en konsekvens av dette må en stor andel statlige ansatte i nybygg nå jobbe i kontorlandskap, med all den uroen dette medfører. Reformen holder blant annet på å ødelegge arbeidsforholdene for flere og flere av de ansatte i høyere utdanning.

Vi som jobber i høyere utdanning, har arbeidsoppgaver som krever ro og konsentrasjon. Kontorlandskap er uegnet for vårt arbeid. Mangel på kontor vil gjøre det vanskeligere for studentene å treffe oss, og dette problemet vil forsterkes av at mange vil se seg nødt til å jobbe mye hjemme. Utstrakt bruk av hjemmekontor vil også føre til mindre samarbeid og færre diskusjoner på arbeidsplassen. Dette vil gi lavere kvalitet på utdanning og forskning.

I en tid der utdanning og forskning blir stadig viktigere for landets fremtid, må høyere utdanning gis de vilkårene som kreves for å levere utdanning og forskning på høyt nivå. Vi som jobber i høyere utdanning, ber derfor Regjeringen å øke arealet i UH-sektoren slik at enekontor blir normen.