Juleseminar

Juleseminaret til Forskerforbundet ved UiA der medlemmene inviteres til faglig seminar med påfølgende oppgraderte julemiddag, er og blir en tradisjon.

Det er derfor nok en gang en glede å invitere til juleseminar 19.desember 2018 kl 1500-2130 (rundstykker fra kl 1430).
Sted: Hotel Norge (Kr.sand)
Les videre

Lønnsforhandlinger høsten 2018 ved UiA

Arbeidsgiver ved UiA og hovedsammenslutningene (UNIO, LO og YS) ved respektive fagforeninger (eksempelvis Forskerforbundet) skal nå i oktober forhandle om en lønnspott som har en økonomisk ramme på 1,9 prosent av lønnsmassen for medlemmene og de uorganiserte.Virkningstidspunktet er 1. juli 2018. Forhandlingene skal være ferdige INNEN 31.oktober. Etter dette vil det bli gitt informasjon om utfallet fra årets forhandlinger. Les videre

Meklingen i staten er i havn

Økonomisk betyr oppgjøret en økonomisk ramme på omlag 2,8 prosent, med en lik fordeling lokalt og sentralt.

– Et viktig punkt for Unio har vært å heve taket på variable tillegg som er pensjonsgivende. Her kom vi ikke helt i mål, men en økning fra 56.000 til 66.000 vil likevel bety en god del for mange av våre medlemmer, sier Aaaslestad.

I tillegg er partene enige om at arbeidet med et nytt lønnssystem i staten skal behandles i en arbeidsgruppe i forkant av mellomoppgjøret i 2019.

Foreløpig protokoll finner du her