Meklingen i staten er i havn

Økonomisk betyr oppgjøret en økonomisk ramme på omlag 2,8 prosent, med en lik fordeling lokalt og sentralt.

– Et viktig punkt for Unio har vært å heve taket på variable tillegg som er pensjonsgivende. Her kom vi ikke helt i mål, men en økning fra 56.000 til 66.000 vil likevel bety en god del for mange av våre medlemmer, sier Aaaslestad.

I tillegg er partene enige om at arbeidet med et nytt lønnssystem i staten skal behandles i en arbeidsgruppe i forkant av mellomoppgjøret i 2019.

Foreløpig protokoll finner du her

Nei til kontorlandsskap i høyere utdanning

Om du vil, kan du signere oppropet: Nei til kontorlandsskap i høyere utdanning

Klikk her: Signere oppropet

Regjeringen bestemte i 2015 at arealet per ansatt i framtidige statlige byggeprosjekter ikke skulle overstige 23 kvadratmeter. Som en konsekvens av dette må en stor andel statlige ansatte i nybygg nå jobbe i kontorlandskap, med all den uroen dette medfører. Reformen holder blant annet på å ødelegge arbeidsforholdene for flere og flere av de ansatte i høyere utdanning.

Vi som jobber i høyere utdanning, har arbeidsoppgaver som krever ro og konsentrasjon. Kontorlandskap er uegnet for vårt arbeid. Mangel på kontor vil gjøre det vanskeligere for studentene å treffe oss, og dette problemet vil forsterkes av at mange vil se seg nødt til å jobbe mye hjemme. Utstrakt bruk av hjemmekontor vil også føre til mindre samarbeid og færre diskusjoner på arbeidsplassen. Dette vil gi lavere kvalitet på utdanning og forskning.

I en tid der utdanning og forskning blir stadig viktigere for landets fremtid, må høyere utdanning gis de vilkårene som kreves for å levere utdanning og forskning på høyt nivå. Vi som jobber i høyere utdanning, ber derfor Regjeringen å øke arealet i UH-sektoren slik at enekontor blir normen.

Valgresultat tillitsvalgt Fellesadministrasjonen

Det stilte opp to kandidater til vervet som tillitsvalgt for Fellesadministrasjonen. Kjempeflott, og takk til de to kandidatene.

Valgresultatet ble som følger:
Dag Olav Nilsen fikk 36 stemmer (61%)
Kari Nordstoga Hanssen fikk 23 stemmer (39%)
Ingen blanke stemmer.

Dermed gratulerer vi Dag Olav Nilsen som fortsetter i tillitsvalgt vervet de to neste årene.

 

Resultat valg på tillitsvalgte perioden 2017-2018

Vi gratulerer Tom Eikebrokk, Sigurd Assev, Sylvi Flateland og Ottar Michaelsen med valgresultatet. Det er utrolig viktig at medlemmer av Forskerforbundet er villig til å stille opp  og påta seg vervet som tillitsvalgt. Tidvis er dette er svært krevende jobb, som tar mye tid, andre ganger er dette en oppgave som gir mye tilbake i form av mulighet for medbestemmelse og innflytelse…på vegne av Forskerforbundets medlemmer. Dette er et stort ansvar, derfor…tusen takk for den oppgaven dere nå i de neste to årene påtar dere.

(Fellesadministrasjonen har frist for å avgi stemme onsdag 14.desember kl 1600, derfor er valgresultatet derfra ikke klart enda).

Fakultet for samfunnsvitenskap Tom Eikebrokk Valgt med mer enn 2/3 av stemmene
Fakultet for teknologi og realfag Sigurd Assev Valgt med mer enn 2/3 av stemmene
Fakultet for helse og idrettsvitenskap Sylvi Flateland Valgt med mer enn 2/3 av stemmene
Avdeling for lærerutdanning Ottar Michaelsen Valgt med mer enn 2/3 av stemmene

Statens personaldirektør avviser anklager om fusk i lokale oppgjør ved universitetene.

– Grunnlaget for beregningene er lønnsmassen og årsverk innrapportert av virksomhetene gjennom a-ordningen per 1. oktober 2015. Denne lønnsmassen er igjen fordelt på de to hovedtariffavtalene, henholdsvis Akademikerne og LO Stat, Unio og YS Stat. Dette er gjort ved at Akademikernes oppgave over medlemmer per 1. mai 2016 er koblet mot virksomhetenes årsverks- og lønnsmasseopplysninger. Kommunal- og moderniseringsdepartementet foretar med andre ord en rent teknisk fordeling ut fra det som er avtalt, og gjør ingen ytterligere vurderinger av enkelttilfeller, sier statens personaldirektør Gisle Norheim.

Professor i samfunnsøkonomi ved UiB Steinar Vagstad:

Eg «frykter» ikkje at Akademikerne får for mykje — dette er heilt sikkert og veldokumentert. Eg har aldri tvilt på at beregningane er gjort slik Statens personaldirektør seier. Problemet er at dette har resultert i at Akademikerne har fått langt meir enn dei skal ha, medan resten får langt mindre enn vi skal ha, begge deler i forhold til våre respektive hovedtariffavtaler. Slik blir det når Statens personaldirektør ikkje har tatt noko som helst ansvar for at Akademikerne-listene er kvalitetssikra FØR potten blei utrekna.

(Forskerforum.no)