Lønnsforhandlinger høsten 2018 ved UiA

Arbeidsgiver ved UiA og hovedsammenslutningene (UNIO, LO og YS) ved respektive fagforeninger (eksempelvis Forskerforbundet) skal nå i oktober forhandle om en lønnspott som har en økonomisk ramme på 1,9 prosent av lønnsmassen for medlemmene og de uorganiserte.Virkningstidspunktet er 1. juli 2018. Forhandlingene skal være ferdige INNEN 31.oktober. Etter dette vil det bli gitt informasjon om utfallet fra årets forhandlinger.

Innenfor tariffavtalen til UNIO, LO og YS er det allerede gitt et generelt lønnstillegg for alle som utgjør 1,25 % gjeldende fra 1.mai. Dette tillegget utgjør 5100 kr- 15900 kr (avhenger av hvilket lønnstrinn man har og fordelt på 12mnd). Dette generelle tillegget er ikke gitt til medlemmer av Akademikerne.

Stipendiatene blir ved oppstart flyttet fra min. ltr 50 til ltr 51. I tillegg vil stipendiatene få etter ett år et lønnsopprykk på 15400 kr, året etter 15800, tredje året 7900 kr og et evt 4.år få et opprykk på 17300 kr. Dette utgjør en gjennomsnittlig lønnsutvikling på 3% over fire år.
(Akademikerne påpeker at de har sikret sine stipendiater en lønnsutvikling på 3% i fire år. Denne lønnsutviklingen i fire år tilsvarer altså lønnsutviklingen til stipendiatene som er medlemmer av Forskerforbundet).

Statens lønnssystem forutsetter at de lokale parter har en omforent lønnspolitikk om hvordan lønnssystemet skal brukes og hvilke lønnsmessige tiltak som er nødvendig for å nå virksomhetens mål. Lønnspolitikken skal være nedfelt skriftlig og være kjent blant de ansatte. UiA sin nye lønnspolitikk vil være sannsynligvis være omforent fra 27.august.

Forskerforbundet kommer til å utarbeide et elektronisk kravskjema som den enkelte kan sende inn i forbindelse med årets lønnsforhandlinger. Kravskjemaet vil være basert på lønnspolitikken (les om lønnspolitikken her) ved UiA.  Kravskjemaet sendes fra Forskerforbundets lokallag ved UiA elektronisk til alle medlemmer 10.september kl 1200. Svarfrist på kravskjemaet er 17.september kl 1200. 

Nærmere informasjon om oppgjøret vil komme her på vår hjemmeside etter oppstartmøtene mellom arbeidsgiver og fagforeningene 3/9 og 4/9.

Har du spørsmål kan du primært kontakte din lokale tillitsvalgte, eller hovedtillitsvalgt.

  • Helse og idrettsvitenskap Sylvi Flateland 38141889
  • Humaniora og pedagogikk Hæge Johannessen 38141260
  • Kunstfag Ole Thomas Grimsli 38142384
  • Realfag og teknologi Sigurd Assev 37233303
  • Samfunnsvitenskap Tom R. Eikebrokk 38141048
  • Handelshøyskolen Anne Wenche Emblem 38142232
  • Fellesadministrasjonen og Lærerutdanningene Dag Olav Nilsen 38141193

Hovedtillitsvalgt John Olav Bjørnestad 38141830