Lønn

Lønnstabeller gjeldende fra 1. mai 2012:

Virkningstidspunkt er fra 8. juni 2012 for Forskerforbundets medlemmer.


Tabell A
 – Hovedlønnstabell 
Tabell B – Tilleggslønnstabell
Tabell C – Hjelpetabell for lønnsberegning av timebetalt arbeid