Om Forskerforbundet

Forskerforbundet er landets største fag- og interesseorganisasjon i forskning og høyere utdanning. Forbundet arbeider for bedre lønns- og arbeidsvilkår, samt for en bedre og mer langsiktig forsknings- og utdanningspolitikk.  Forskerforbundet er tilsluttet hovedorganisasjonen Unio

Forskerforbundet har ca 21 000 medlemmer. Hvert enkelt medlem er direkte medlem av Forskerforbundet og betaler sin kontingent til Forskerforbundet sentralt. For de fleste blir den trukket av hver månedslønn. Forskerforbundet består igjen av en rekke lokallag slik at hvert medlem i Forskerforbundet automatisk blir medlem av det nærmeste lokallaget. Det betales ingen kontingent til lokallaget.

Forskerforbundets lokallag ved Universitetet i Agder har i noe over 570 medlemmer. Lokallaget er den største fagforeningen ved universitetet og har medlemmer fra alle miljøer ved universitetet (alle fagavdelinger, biblioteket, avdelingsadministrasjonene, fra drift og fra fellesadministrasjonen)