Tariff 2014

Hovedtariffoppgjøret 2014 – statlig sektor –

Årets oppgjør har en ramme på 3,3 prosent, et resultat som er i samsvar med frontfaget og de andre av vårens avsluttede oppgjør. Oppgjøret er delt i to, med et generelt tillegg på ca 1,9 % fra 1. mai og en avsetning til lokale forhandlinger på 1,75 % fra 1. august.

Rammen på 3,3 % er kostnaden for lønnsoppgjøret fordelt på alle årets måneder. Siden verken det generelle tillegget eller de lokale tilleggene gjelder fra 1. januar, men fra hhv. 1. mai og 1. august, er disse tilleggene forholdsvis større i prosent siden de bare virker i åtte og fem måneder.

Generelt tillegg

Det ble gitt et generelt tillegg med virkning fra 1. mai 2014. Opp til og med lønnstrinn 53 ble det gitt et kronetillegg, og fra lønnstrinn 54 har alle fått ett prosentvis tillegg på 1,98%.
Sjekk din nye årslønn her (pdf)

Sentrale justeringer

Det ble dessverre ikke satt av midler til et tradisjonelt justeringsoppgjør som har vært et svært viktig krav fra Forskerforbundet. Dette skyldes at de lokale arbeidsgiverne gjennom flere år har hevdet at de sentrale justeringsoppgjørene forrykker etablerte relasjoner mellom ansatte i virksomheten, og at virksomhetene er de nærmeste til å identifisere behovet for kompetanse og tiltak som må iverksettes.

Det ble foretatt noen mindre justeringer på lønnsspennene. Alle lønnsspenn ble justert med ett lønnstrinn i bunnen fra og med 1. juli 2014.

Det betyr bl.a.:

  • For 1183 forsker/1532 dosent og 1013 professor er minstelønna hevet fra lønnstrinn 68 til lønnstrinn 69. Lønnstrinn 69 utgjør pr 1. juli kr 601.700,-. Tillegget er på kr. 11.400,-.
  • For 1433 spesialbibliotekar og 1077 hovedbibliotekar blir ny minstelønn hhv. lønnstrinn 49 og 53. I kroner utgjør det et tillegg på kr. 6.800,- og 7.600,-
  • For 1363 seniorkonsulent, 1434 rådgiver og 1364 seniorrådgiver vil ny minstelønn bli lønnstrinn 49, 45 og 60. I kroner utgjør tillegget kr. 6.800,-, 5.700,- og 8.800,-.

Lokale forhandlinger

Siste etappe i lønnsoppgjøret blir høstens lokale forhandlinger. Forskerforbundet har gode erfaring med lokale forhandlinger. Resultatet av disse forhandlingene vil bli gjort gjeldende fra 1. august. De sentrale avsetningene til lokale forhandlinger er i år satt til 1,75 %, en størrelse som bør gjøre det mulig å foreta både lokale justeringer og gi individuelle tillegg.

(kilde: Forskerforbundet.no)