Tariff 2018

Årets tariffoppgjør er et hovedoppgjør.
I et hovedoppgjør forhandles det om både lønnstillegg og endringer i de øvrige bestemmelsene i tariffavtalene. Det er vanlig at tariffavtalene har to års varighet, og normalt forhandles det kun om lønnstillegg i andre avtaleår (mellomoppgjør). Hovedoppgjørene finner sted i partallsår (2016, 2018 osv.).

 

Uke 14

5. april:  Åpning av oppgjøret i staten kl. 10.00

Uke 15

11. april: Åpning av oppgjøret i KS-området kl. 12.00
11. april: Åpning av oppgjøret i Oslo kommune kl. 14.00
13. april: Åpning av oppgjøret i Spekter helse kl. 10.00

Uke 17–18

27.–30. april: Innspurt i lønnsoppgjørene i stat og kommune.
30. april: Frist forhandlinger i oppgjøret stat og kommune kl. 24.00.

Dersom det ikke blir enighet innen fristen går oppgjøret til mekling. I så fall er meklingsfristen satt til onsdag 23. mai kl. 24.00.

 

Les mer om hvordan et tariffoppgjør foregår HER

TARIFFDOKUMENTER 2018

Enighet om lønnsoppgjøret

Brev om lokale forhandlinger

Hovedtariffavtalen i staten 2018-2020