Tariffoppgjøret 2018 i staten

Uke 14

5. april:  Åpning av oppgjøret i staten kl. 10.00

Uke 15

11. april: Åpning av oppgjøret i KS-området kl. 12.00
11. april: Åpning av oppgjøret i Oslo kommune kl. 14.00
13. april: Åpning av oppgjøret i Spekter helse kl. 10.00

Uke 17–18

27.–30. april: Innspurt i lønnsoppgjørene i stat og kommune.
30. april: Frist forhandlinger i oppgjøret stat og kommune kl. 24.00.

Dersom det ikke blir enighet innen fristen går oppgjøret til mekling. I så fall er meklingsfristen satt til onsdag 23. mai kl. 24.00.

Innkalling til årsmøte for Forskerforbundets medlemmer ved Universitetet i Agder

Dato og klokkeslett: 19.mars 2018 kl 1730
Sted: Hotel Norge Kristiansand

Dagsorden til årsmøtet finner du her: Dagsorden årsmøtet 19.mars 2018

Sakspapirer til årsmøtet finner du HER

Innmeldte saker må være kommet styret ihende senest to uker før årsmøtet.

 

Det vil som vanlig i forkant av årsmøtet bli invitert til «årsmøteseminar»

Dato og klokkeslett: 19.mars 2018 kl 1400-1730

Program til årsmøteseminaret finner du her: Årsmøteseminar19.mars 2018

Working in Norway – Know your rights!

An open invitation from The Norwegian Association of Researchers

A seminar for Ph.D. and post doc fellows

Friday, 9 March 2018 – Scandic Hotel Lillestrøm

Are you new to the Norwegian labour market? Do you wonder how working conditions and workers in Norway are organised? Do you want to know your rights as a research fellow, and how to influence your working environment? Are you interested in how salaries are negotiated, and what to do to get a wage increase? Are you concerned about a future carrier in research, and how to get tenure?

Les videre

Valgresultat Fakultet for kunstfag

Det stilte opp to kandidater til vervet som tillitsvalgt for Fakultet for kunstfag. Kjempeflott, og takk til de to kandidatene.

Valgresultatet ble som følger:
Ole Thomas Grimsli fikk 23 stemmer (66%)
Daniel Norgård fikk 12 stemmer (34%)
Ingen blanke stemmer.

Dermed gratulerer vi Ole Thomas Grimsli som fortsetter i tillitsvalgt vervet de to neste årene.

Valgresultat tillitsvalgt HumPed

Innen fristen kom det inn forslag på en kandidat for tillitsvalgt perioden 1.januar 2018-31.desember 2019.

Hæge Johannessen ble fremmet som kandidat, og styret til lokallaget har godkjent at Hæge Johannessen iht informasjon gitt i e-post av 8.desember (Kommer det «bare» inn forslag på en kandidat innen fristen, anses vedkommende som valgt for perioden 1.januar 2018-31.des 2019….. dermed er valgt for en ny to års periode.